EU omezila prodej motobaterií

18. 02. 2021, 20:11

Vážení zákazníci,

dovolte nám, abychom Vás informovali, že dne 01.02.2021 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, které přináší omezení v obchodě s přednabitými, suchými bateriemi se samostatným balením akumulátorové kyseliny. 

Jelikož jste součástí naší distribuce, prosíme vezměte v úvahu, že nařízení se týká soukromých osob a hospodářských subjektů (podnikatelů), kteří vyrábějí, nabývají, dovážejí, uvádějí na trh či odevzdávají prekurzory výbušnin či s takovýmito látkami obchodují. Nařízení lze naleznete níže pod článkem v PDF.

Uvedené předpisy se týkají prodeje a distribuce našich suchých motocyklových baterií EXIDE AGM a EXIDE Conventional 6V i 12V, součástí kterých je i samostatné balení kyseliny sírové. 

Jaká jsou tedy klíčová omezení a povinnosti:

- prodej baterií se samostatným balením akumulátorové kyseliny (o koncentraci vyšší než 15%) je soukromým osobám z řad široké veřejnosti (koncovým uživatelům) zakázaný. Platí to jak pro tradiční formy prodeje tak i pro elektronické způsoby obchodování na dálku,

- takovým odběratelům je možné prodat jenom předem naplněnou – aktivovanou baterii, 

- na kyselinu, která je již součástí naplněné baterie se uvedený zákaz nevztahuje,

- prodej baterií se samostatným balením kyseliny hospodářským subjektům dotčený není, máte ale povinnost informovat je o omezeních spojených s platným nařízením,

- ověřit před prodejem samostatného balení kyseliny potenciálnímu zákazníkovi zda je tato osoba oprávněna k jejímu nakupování,

- vést evidenci takových osob, které samostatné balení kyseliny nakoupili a tuto uchovávat min 18. měsíců pro účely případné kontroly,

- u online způsobu prodeje na dálku zajistit, že bude vyhovovat plnění pravidel  nařízení a jeho uživatelé budou podléhat příslušným omezením a ověření,

- rozeznávat a do 24 hodin oznamovat podezřelé transakce a případné významné krádeže či zmizení samostatných balení kyseliny. Kontaktní místa: Policie ČR, Český báňsky úřad.

 

 

     
    Nařízení EU

Komentáře

Diskuze je prázdná.
ComGate